logo

Nguyễn Ngọc Anh

Câp nhật mới nhất vào lúc 15:44:54 ngày 20/11/2021 bởi tác giả là Tran Xu

INFORMATION

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • 1. Họ và tên *Nguyễn Ngọc Anh
 • 2. Ngày sinh *1975-12-28
 • 3. Nơi sinh *TP HCM
 • 4. Giới tính *Nam
 • 5. CMND/CCCD *12345
 • 6. Nơi cấp *Hồ Chí Minh
 • 7. Ngày cấp *2016-03-07
 • 8. Điện thoại di động0918390931
 • 9. Điện thoại cố định
 • 10. Tình trạng hôn nhân
 • 11. Emai *nnanh75@gmail.com
 • 12. Chiều cao cm Cân nặng Kg
 • 13. Mã số thuế
 • 14. Số sổ BHXH
 • 15. Hộ khẩu
 • Xã/Phường
 • Quận/Huyện
 • Tỉnh/ T.phố
 • 16. Nơi ở hiện tại *304/14/4 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Tp.HCM
 • Xã/ Phường
 • Quận/Huyện
 • Tỉnh/T.phố

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO( * là yêu cầu bắt buộc)

1. Trình độ học vấn (Cấp 3, Đại học, Sau Đại học)

TT Từ năm Đến năm Tên trường đào tạo Chuyên ngành đào tạo Hệ đào tạo Xếp loại
1
2
3
4

2. Các khoá đào tạo khác (Nếu là bằng IELTS, TOEFL hoặc TOEIC ... vui lòng cho biết điểm)

TT Từ năm Đến năm Tên khoá học/Chứng chỉ Trường đào tạo Xếp loại/ĐIểm
1
2
3
4

3. Thành tích đạt được (học bổng, các giải thưởng, vị trí bổ nhiệm ...)

TT Từ năm Đến năm Thành tích Trường đào tạo/ Nơi công nhận
1
2
3
4

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC( * là yêu cầu bắt buộc)

Các nơi làm việc của tôi

CÔNG VIỆC TÀI CHÍNH:

• Phát triển và quản lý ngân sách của bộ phận và công ty. Phát triển một kế hoạch tài chính và ngân sách hàng năm, giám sát việc thực hiện, kiểm tra và phát hiện các sai sót trong việc dự đoán xu hướng nhằm điều chỉnh để đạt được các mục tiêu.
• Dự báo tài chính doanh nghiệp, thiết lập mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn. Xây dựng kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu.
• Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó hoạch định chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
• Đánh giá các chương trình hoạt động của doanh nghiệp trên phương diện tài chính.
• Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
• Duy trì khả năng thanh khoản của doanh nghiệp và huy động nguồn tiền đảm bảo có đủ nguồn tài chính cung cấp cho các dự án.
• Xây dựng hệ thống giá thành sản phẩm. Theo dõi, giám sát việc tính giá thành. Phân tích giá thành nhằm hoàn thiện phương pháp tính giá thành sản phẩm.
• Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý, đảm bảo rằng các loại tài sản của doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
• Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án. Cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra các dự báo đáng tin cậy trong tương lai.
• Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của doanh nghiệp nhằm có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
• Tham mưu cho BLĐ trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Doanh nghiệp. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời cho BLĐ.
• Xây dựng các phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Doanh nghiệp.
• Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
• Tổ chức đánh giá, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu cho BLĐ trong việc đưa ra các quyết sách kinh doanh thích hợp.
• Phối hợp triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch Tài chính – Kế toán của Doanh nghiệp và của Bộ phận/Đơn vị đã được duyệt.
• Giám sát tư vấn theo dõi và luân chuyển nguồn vốn giữa các Bộ phận/Đơn vị theo chủ trương phê duyệt của BLĐ.
• Đề xuất BLĐ các khoản vay tín dụng cần thiết phục vụ cho hoạt động của Doanh nghiệp. Ký các hợp đồng tín dụng sau khi đã được BLĐ duyệt kế hoạch/chủ trương.
• Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Doanh nghiệp trong từng năm tài chính. Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư.
• Giám sát các dự án đầu tư của Doanh nghiệp.
• Giám sát việc thực hiện của các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của Doanh nghiệp.
• Quản lý danh mục đầu tư tài chính.
• Thiết lập phương án về doanh thu và lợi nhuận cũng như chính sách cổ tức của Doanh nghiệp trong các mục tiêu ngắn hạn và trung dài hạn.
• Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước, thực hiện các chiến lược huy động vốn để có thể vận dụng hiệu quả các sản phẩm tín dụng.
• Tư vấn định giá doanh nghiệp và đàm phán đầu tư với Quỹ đầu tư và Cổ đông chiến lược nước ngoài. Cung cấp các hồ sơ thẩm định pháp lý theo yêu cầu của nhà đầu tư. Thực hiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư vàcác thủ tục pháp lý cần thiết khác để hoàn tất việc đầu tư.
• Tư vấn và thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ khó đòi, nợ vay quá hạn bị ngân hàng phong tỏa.
• Đàm phán với các công ty mua bán nợ để mua lại các khoản nợ xấu nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, khai thong dòng vốn vay để đưa công ty hoạt động bình thường trở lại.
• Đánh giá, cơ cấu vốn, tài sản Công ty. Phân tích tài chính nhằm nhận diện điểm mạnh điểm yếu và đề xuất phương án khắc phục.
• Thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính cho các cổ đông và các công ty con.
• Chịu trách nhiệm duy trì bảo hiểm thích hợp (ví dụ như tài sản, các khoản nợ , vv) và khuyến nghị chính sách quản lý rủi ro.
• Hỗ trợ BLĐ trong việc chuẩn bị các bài thuyết trình hoặc lưu chuyển tiền tệ cho nhà đầu tư, tổ chức tài chính và các bên quan tâm khác.
• Duy trì một mối quan hệ tốt với cơ quan thuế, thực thi kết nối với các ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính có liên quan.
• Kiểm soát việc thực hiện các chính sách tài chính thông qua việc trao đổi thông tin tài chính kế toán , đảm bảo dữ liệu tài chính và các hệ thống được duy trì phù hợp với chuẩn mực kế toán và kiểm toán chung.
• Phân tích thông tin tài chính để giải thích các xu hướng, thay đổi so với ngân sách, rủi ro tỷ giá, chi phí, và chỉ số tài chính khác để đề ra chiến lược kinh doanh trong khuôn khổ của chính sách tài chính ..
• Phân tích và dự báo sự phát triển của công ty. Đánh giá các kế hoạch và tình huống tài chính.
• Đánh giá đầu tư tài chính của công ty.
• Cân bằng tài chính và nhu cầu vốn của các công ty nắm giữ và các công ty con. Lập kế hoạch và điều phối các nguồn tài chính. Đánh giá ảnh hưởng của cơ cấu vốn dự kiến.
• Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư để bổ sung nhu cầu vốn của công ty.
• Phát triển hệ thống chi phí tiêu chuẩn, phối hợp với các bộ phận như: mua hàng, kinh doanh và marketing, R&D để tăng lãi gộp của sản phẩm.
• Phối hợp với bộ phận kinh doanh – Tiếp thị để thiết lập và kiểm soát triển khai các xúc tiến thương mại nhằm tăng doanh thu và đạt được mục tiêu bán hàng.
• Tham gia dự án ERP, phụ trách phân hệ tài chính và kế toán.
• Giám sát và cảnh báo cho chi tiêu ngân sách của các dự án, hợp đồng quan trọng và tất cả các phòng ban.
• Giám sát và cân đối kinh phí, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
• Giám sát, xử lý và hạn chế rủi ro tài chính như biến động tỷ giá, lãi suất và các khoản nợ xấu.
• Đảm bảo tất cả tài sản và vốn của công ty được kiểm soát. Tất cả các khoản thanh toán và các khoản thu được thực hiện theo quy trình kiểm soát không có sai sót và thiệt hại.
• Làm việc và đàm phán với các ban ngành, các công ty và các cơ quan liên quan.
• Ngân hàng: thỏa thuận tín dụng bao gồm hạn mức cho vay hàng năm, bảo lãnh, L/C. Thương lượng phí bảo lãnh, phí L/C; lãi suất đối với các khoản tiền gởi có kỳ hạn và ký quỹ.
• Cung cấp bảo lãnh tín dụng hàng năm cho các đơn vị thành viên. Hướng dẫn, kiểm soát và trao đổi chuyên viên tài chính và kế toán.
• Làm thẩm định pháp lý cho các nhà đầu tư và công ty kiểm toán trong quá trình bán cổ phần.
• Đánh giá hiệu quả tài chính của xúc tiến thương mại và bán hàng.

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN:

• Xây dựng các quy chế, quy trình tài chính kế toán để vận hành hệ thống. Kết hợp với các phòng ban khác để thiết lập các quy trình nhằm kiểm soát công việc chặt chẽ hơn.
• Phát triển hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị, duy trì một bảng tiêu chuẩn hóa các tài khoản được sử dụng trong nội bộ Công ty.
• Hoàn thiện hệ thống kế toán phù hợp với đặc điểm công ty và quy định pháp luật.
• Xây dựng các quy trình, biểu mẫu, chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán.
• Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
• Tổ chức thực hiện các quy trình luân chuyển chứng từ.
• Chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính kế toán và báo cáo theo luật định.
• Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác trung thực và kịp thời toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
• Chịu trách nhiệm về chất lượng nghiệp vụ kế toán và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.
• Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
• Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo quy định Công ty và Luật định.
• Kiểm tra và ký duyệt các chứng từ thanh toán.
• Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
• Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
• Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ… và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Công ty.
• Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
• Trình bày báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam & theo luật định.
• Cập nhật những văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn về kế toán & thuế thường xuyên để báo cáo chính xác và kịp thời.
• Theo dõi tất cả những vấn đề thuế liên quan đến công ty : thuế TNDN, TNCN, VAT,…
• Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo đối tượng khách hàng hoặc theo đơn hàng, phải trả NLĐ toàn công ty.
• Tư vấn và tham mưu cho BLĐ các vấn đề kế toán, tài chính, thuế và kiểm toán.
• Thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ . Đánh giá và phát triển cải tiến hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ.
• Phát triển các mục tiêu liên quan đến hiệu quả của các hệ thống và thủ tục kế toán.
• Chịu trách nhiệm về tính kịp thời và chính xác của tất cả các hồ sơ và các báo cáo tài chính.
• Thiết lập các báo cáo tài chính và kế toán.
• Thiết lập, hướng dẫn, điều chỉnh và giám sát việc thực hiện các thủ tục kế toán.
• Tổ chức kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ và kho hàng năm.
• Đảm bảo tất cả các báo cáo về tài chính, kiểm toán, quản trị, phân tích, thuế và báo cáo thống kê định kỳ hoặc hàng năm là phù hợp với hệ thống báo cáo cố định, kịp thời và hoàn thiện.
• Phối hợp làm việc với kiểm toán độc lập. Giải quyết xung đột và khác biệt về ý kiến báo cáo kiểm toán, phát hành kịp thời và hoàn toàn đồng ý.
• Đảm bảo báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo thuế hàng năm hoặc định kỳ được nộp đúng thời hạn cho các cơ quan chức năng.
• Làm việc với cơ quan thuế để để xin hoàn thuế, quyết toán thuế, thương lượng về thuế phải nộp cũng như để được tư vấn hỗ trợ giải quyết các khúc mắc về thuế.
• Thiết lập các báo cáo tài chính hợp nhất của Doanh nghiệp.
• Thiết lập các báo cáo quản trị theo nhãn hàng, theo vùng, theo kênh phân phối.
• Thiết lập báo cáo tài chính theo nhãn hàng, theo kênh phân phối.
• Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định liên quan đến tất cả các vấn đề tài chính kế toán.

CÔNG VIỆC QUẢN LÝ NHÂN SỰ:

• Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
• Phân công nhiệm vụ cho các nhân viên đồng thời hướng nhân viên thực thi công việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.
• Tổ chức phổ biến, cập nhật và hướng dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán tài chính cho nhân viên thường xuyên và kịp thời.
• Xây dựng, huấn luyện, hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc (KPIs)cho bộ phận Tài chính kế toán. Thực hiện giám sát, nhắc nhở và đánh giá nhân viên qua việc hoàn thành các chỉ tiêu KPI.
• Đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
• Chỉ đạo nhân viên tài chính trong việc thu thập chính xác và kịp thời về doanh thu và các nghĩa vụ thanh toán.
• Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân viên.

IV. PHẨM CHẤT/ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT

– Thành thạo hầu hết các phần mềm văn phòng
– Làm việc trách nhiệm, cẩn thận, chịu học hỏi, tính cầu thị.
– Có thể làm việc độc lập, không ngại đi công tác xa.
– Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc

V. KẾ HOẠCH/ MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

VI. THƯ GIỚI THIỆU

Thư giới thiệu của những Người có ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp và cuộc sống của tôi

Tên files
Tên files

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Tên files Nguyễn Ngọc Anh

VII. KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

Tham khảo và kết nối các mạng xã hội của tôi (Thông tin được cung cấp khi thực hiện giao dịch với hồ sơ)

VIII. THÔNG TIN GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, anh chị em, vợ/chồng, con)

Thông tin này chỉ cung cấp cho Nhà tuyển dụng khi ứng viên được nhận việc để làm thủ tục tại công ty

TT Họ & tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Điện thoại Địa chỉ
1
2
Đang tải...

Type ID of job that you want to apply

Thông tin bạn tìm kiếm không tồn tại. Hãy chắc rằng bạn đang tìm đúng.Mã và nhập đúng cách. Vui lòng xem tại mục Trợ giúp

Xác nhận lại

Bạn muốn xác nhận CV ứng viên này đã được Nhà tuyển dụng tuyển chọn làm ứng viên?

Xác nhận hoàn thành Bằng cách nhấn nút xác nhận bạn đồng ý rằng bạn có đủ thông tin xác thực ứng viên này đã được NTD tuyển chọn làm nhân viên của họ. Thông báo đến hệ thống và NTD xác thực và thanh toán chi phí dịch vụ cho bạ. Chi tiết điều khoản xác nhận và quy định cho hành vi người dùng được nêu tại đây.
Thực hiện lệnh thành công Nhấp vào để quay lại trang trước đó

Bạn xác nhận tuyển dụng ứng viên này?

Việc xác nhận tuyển dụng ứng viên này đồng nghĩa bạn đồng ý kết thúc chiến dịch tuyển dụng vị trí này và thanh toán dịch vụ
Xác nhận tuyển dụng

Đã vượt quá hạn mức thanh toán. Vui lòng liên hệ Admin

Xác nhận lại