logo

TRẦN THỊ NHA TRANG

Câp nhật mới nhất vào lúc 01:35:19 ngày 24/11/2021 bởi tác giả là Tran Xu

INFORMATION

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • 1. Họ và tên *TRẦN THỊ NHA TRANG
 • 2. Ngày sinh *1984-05-26
 • 3. Nơi sinh *Hà Nội
 • 4. Giới tính *Nữ
 • 5. CMND/CCCD *1234
 • 6. Nơi cấp *Hà Nội
 • 7. Ngày cấp *2019-01-04
 • 8. Điện thoại di động0389456963
 • 9. Điện thoại cố định
 • 10. Tình trạng hôn nhânĐộc thân
 • 11. Emai *nhatrang260584@gmail.com
 • 12. Chiều cao cm Cân nặng Kg
 • 13. Mã số thuế
 • 14. Số sổ BHXH
 • 15. Hộ khẩu
 • Xã/Phường
 • Quận/Huyện
 • Tỉnh/ T.phốAn Giang
 • 16. Nơi ở hiện tại *8 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội
 • Xã/ Phường
 • Quận/Huyện
 • Tỉnh/T.phốAn Giang

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO( * là yêu cầu bắt buộc)

1. Trình độ học vấn (Cấp 3, Đại học, Sau Đại học)

TT Từ năm Đến năm Tên trường đào tạo Chuyên ngành đào tạo Hệ đào tạo Xếp loại
1
2

2. Các khoá đào tạo khác (Nếu là bằng IELTS, TOEFL hoặc TOEIC ... vui lòng cho biết điểm)

TT Từ năm Đến năm Tên khoá học/Chứng chỉ Trường đào tạo Xếp loại/ĐIểm
1
2

3. Thành tích đạt được (học bổng, các giải thưởng, vị trí bổ nhiệm ...)

TT Từ năm Đến năm Thành tích Trường đào tạo/ Nơi công nhận
1
2

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC( * là yêu cầu bắt buộc)

Các nơi làm việc của tôi

Thiết lập (Set up) Hệ thống kế toán cho Công ty, hoạt động trong lĩnh vực vừa sản
xuất, vừa bán buôn, bán lẻ.
• Thiết lập hệ thống quy trình, biểu mẫu kiểm soát các hoạt động của Công ty và kiểm
soát nội bộ. Kiểm tra việc thực hiện quy trình hoạt động của các bộ phận.
• Set up phần mềm quản trị nhân sự, chấm công qua Face ID, GPS, Wifi.
• Set up phần mềm bán hàng, xây dựng mẫu biểu phân tích dữ liệu phân tích doanh số
theo nhiều chỉ tiêu.
2.4 CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY
1. Duyệt các đề nghị thanh toán/tạm ứng của các bộ phận/phòng ban
1- Nhận các đề nghị thanh toán từ kế toán viên.
2- Kiểm tra xác thực các khoản chi và duyệt theo quy chế, quy định của Công ty.
2. Kiểm tra các khoản Thu – Chi tiền tại VP Công ty
1- Kiểm tra xác thực các khoản thu chi thực tế và phần mềm (đối tượng nộp/nhận tiền, ngày tháng, số tiền thu/chi, nội dung thu/chi, tài khoản hạch toán, lưu trữ chứng từ).
2- Kiểm tra các báo cáo quỹ (tiền mặt + ngân hàng).
3- Kiểm tra BC thu tiền hàng của chi nhánh/các kênh KD.
3. Kiểm tra việc nhập liệu phân hệ kho, giá thành vào phần mềm kế toán của KT viên
1- Kiểm tra số liệu X-N-T kho sản xuất.
2- Kết hợp với BP sản xuất xây dựng định mức thành phẩm và các yếu tố chi phí tạo giá thành sản phẩm.
3- Kiểm tra việc hạch toán chi phí kho, định mức và tính giá thành sản phẩm.
4- Kiểm tra số liệu X-N-T kho thành phẩm, kiểm soát chênh lệch giữa định mức và thực tế, đề xuất xử lý.
4. Kiểm tra việc nhập liệu doanh thu vào phần mềm kế toán của KT viên
1- Kiểm tra Doanh Thu, X-N-T hàng hóa của các kênh KD trên phần mềm, đối chiếu với báo cáo Excel của các kênh KD.
5. Kiểm tra việc nhập liệu vào phần mềm kế toán của các KT viên – hạch toán chi phí, tạm ứng, hoàn ứng
1- Kiểm tra hạch toán các khoản chi phí của toàn hệ thống (CP mặt bằng, lương, điện nước, VPP, vận chuyển, công tác, …).
6. Kiểm soát chi phí trích trước; CCDC & TSCĐ toàn hệ thống
1- Hàng tháng kiểm tra các khoản tăng giảm CCDC/ TSCD của kế toán viên.
2- Kiểm tra phân bổ CCDC, trích khấu hao TSCD.
7. Kiểm tra tổng hợp doanh số, tồn kho hàng hóa của toàn hệ thống
1- Kiểm tra số liệu chi tiết và tổng hợp ở phần mềm Ishop và Misa.
2- Duyệt đề xuất điều chỉnh và kiểm soát số liệu điều chỉnh của các kênh KD trên phần mềm.
8. Tham gia xây dựng và quản lý phần mềm bán hàng
1- Tổng hợp các đề xuất điều chỉnh phần mềm, xây dựng biểu mẫu.
2- Liên hệ trao đổi các nội dung xây dựng phần mềm với đối tác.
3- Thực hiện các công việc của Admin phần mềm Ishop (như tạo/khóa user, phân quyền, kiểm soát hệ thống,… ).
4- Thông báo update về phần mềm cho các bộ phận có liên quan khi có thay đổi.
5- Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng phần mềm cho các CN/BP có liên quan.
4
9. Tham gia xây dựng và quản lý phần mềm quản trị nhân sự
1- Tổng hợp các đề xuất điều chỉnh phần mềm, xây dựng biểu mẫu.
2- Liên hệ trao đổi các nội dung xây dựng phần mềm với đối tác.
3- Thông báo update về phần mềm cho các bộ phận có liên quan khi có thay đổi.
4- Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng phần mềm cho các CN/BP có liên quan.
10. Duyệt đề xuất mua hàng của bộ phận mua vật tư
1- Tiếp nhận đề xuất mua hàng của nhân viên vật tư.
2- Thực hiện kiểm tra tính xác thực, hợp lý của các nội dung trong đề xuất.
3- Phản hồi duyệt hoặc yêu cầu điều chỉnh (nếu cần thiết).
11. Duyệt báo cáo chốt KPI kênh siêu thị
1- Duyệt báo cáo chốt KPI kênh siêu thị bao gồm KPI của NV bán hàng, Quản lý chi nhánh, Quản lý vùng, NV marketing, Trợ lý kênh và Trưởng kênh siêu thị.
12. Duyệt báo cáo chi phí của các kênh KD
1- Nhận báo cáo chi phí của các kênh kinh doanh từ kế toán phụ trách.
2- Thực hiện kiểm duyệt theo đúng quy chế của Công ty.
13. Duyệt bảng chốt số liệu khác của các bộ phận/phòng ban để phục vụ tính lương (doanh thu, bảng chấm công, bảo hiểm, cơ chế lương, các khoản tạm ứng lương, công nợ áo đồng phục, các khoản tạm giữ lương, các khoản thưởng phạt,…)
1- Nhận báo cáo chi phí của các kênh kinh doanh từ kế toán phụ trách.
2- Thực hiện kiểm duyệt theo đúng quy chế của Công ty.
14. Theo dõi các chương trình bán hàng, hỗ trợ việc xây dựng cơ chế lương, chế độ, KPIs, tính lương cho nhân viên bán hàng.
15. Kiểm tra bảng lương của toàn hệ thống
1- Kiểm tra việc cập nhật các bảng dữ liệu chốt để phục vụ tính lương.
2- Kiểm tra số liệu đã tính, số liệu chi tiết và tổng hợp.
3- Phản hồi các sai sót, yêu cầu điều chỉnh (nếu có).
4- Kiểm tra bảng lương điều chỉnh.
5- Duyệt bảng lương.

IV. PHẨM CHẤT/ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT

Phần mềm văn phòng: Microsoft Office
Phần mềm kế toán:
– Bravo: thành thạo
– Misa: thành thạo
– LinkQ: thành thạo
– SAP: khá
– Các phần mềm bán hàng SOP tùy theo từng thương hiệu: thành thạo
Phần mềm khác:
– Phần mềm quản lý chấm công
– Phần mềm quản lý Tài sản cố định và CCDC

V. KẾ HOẠCH/ MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

VI. THƯ GIỚI THIỆU

Thư giới thiệu của những Người có ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp và cuộc sống của tôi

Tên files
Tên files

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Tên files Trần Thị Nha Trang

VII. KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI

Tham khảo và kết nối các mạng xã hội của tôi (Thông tin được cung cấp khi thực hiện giao dịch với hồ sơ)

VIII. THÔNG TIN GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, anh chị em, vợ/chồng, con)

Thông tin này chỉ cung cấp cho Nhà tuyển dụng khi ứng viên được nhận việc để làm thủ tục tại công ty

TT Họ & tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Điện thoại Địa chỉ
1
2
Đang tải...

Type ID of job that you want to apply

Thông tin bạn tìm kiếm không tồn tại. Hãy chắc rằng bạn đang tìm đúng.Mã và nhập đúng cách. Vui lòng xem tại mục Trợ giúp

Xác nhận lại

Bạn muốn xác nhận CV ứng viên này đã được Nhà tuyển dụng tuyển chọn làm ứng viên?

Xác nhận hoàn thành Bằng cách nhấn nút xác nhận bạn đồng ý rằng bạn có đủ thông tin xác thực ứng viên này đã được NTD tuyển chọn làm nhân viên của họ. Thông báo đến hệ thống và NTD xác thực và thanh toán chi phí dịch vụ cho bạ. Chi tiết điều khoản xác nhận và quy định cho hành vi người dùng được nêu tại đây.
Thực hiện lệnh thành công Nhấp vào để quay lại trang trước đó

Bạn xác nhận tuyển dụng ứng viên này?

Việc xác nhận tuyển dụng ứng viên này đồng nghĩa bạn đồng ý kết thúc chiến dịch tuyển dụng vị trí này và thanh toán dịch vụ
Xác nhận tuyển dụng

Đã vượt quá hạn mức thanh toán. Vui lòng liên hệ Admin

Xác nhận lại